Fr.v. Melker Hallberg, Kaito Brännström, Elias Schmidt, Alfred Hansson, Tymon Grzelewski, Tor Larsson, Anton Johansson och Gustaf Forsberg. Tävlingen spelades på Minervaskolan.

Lågstadiet:

  1. Melker Hallberg, Tomtebogårds skola
  2. Kaito Brännström, Minervaskolan

Mellanstadiet:

  1. Alfred Hansson, Backens skola
  2. Elias Schmidt, Minervaskolan

Högstadiet:

  1. Tor Larsson, Carlshöjdsskolan
  2. Tymon Grzelewski, Engelska skolan

Gymnasiet:

  1. Gustaf Forsberg, Minervagymnasium
  2. Anton Johansson, Midgårdsskolan