Västerbottens schackförbund

Vi är en paraplyorganisation för schackklubbarna i Västerbottens län och en del av Sveriges schackförbund

Mikael Forsberg
Ordförande
Epost: mikael.forsberg (at) hrf.net
070-262 99 05

Henrik Olofsson

Henrik Olofsson
Vice sekreterare
Epost: henrikolofsson85 (at) gmail.com
072-585 26 22

Isak Ersholt
Sekreterare
Epost: isak.ersholt (at) gmail.com
070-691 28 57

Jonas Burman

Jonas Burman
Kassör
Epost: jonasburman.umea (at) gmail.com
070-346 44 47